Oplysninger på denne hjemmeside er kun vejledende og Pilekaer.dk afviser ikke at hjemmesiden på nogle punkter kan indeholde oplysninger som ligefrem kan være urigtige og vildledende (Det er ikke alle oplysninger Pilekaer.dk selv har fremstillet). Som følge af ovenstående oplysning er Pilekaer.dk i intet tilfælde ansvarlig for fejl eller mangler i indholdet. Pilekaer.dk kan derfor ikke gøres ansvarlig for fejl eller skader der opstår i forbindelse med at anvisningerne følges. Pilekaer.dk har intet ansvar for indholdet af eventuelle annoncer og oplysninger som vises på Pilekaer.dk.

Ansvarsfraskrivelsen gælder ansvar for enhver skade og ethvert tab, være sig direkte eller indirekte. At følge anvisningerne kan indebære risici. Er du i tvivl, må du undersøge, hvilke sikkerhedsforanstaltninger du bør træffe. Brug af anvisningerne i artiklerne sker altid på eget ansvar.

Pilekaer.dk kan kun betragtes som formidler af kontakt oplysninger mellem Pilekaer.dk og andre mennesker og uanset hvilket erhverv man har og i øvrigt laver arbejdsmæssig og privat. Som følge heraf er Pilekaer.dk i intet tilfælde ansvarlig for ukorrekte oplysninger, fejl eller mangler i indholdet af hverken nævnte kontakt oplysninger eller øvrige oplysninger der fremgår på Pilekaer.dk.

Pilekaer.dk og personkredsen bag pilekaer.dk kan ikke i nogen tilfælde kan stilles til ansvar for hverken priser eller kvaliteten af det materiale, vejledninger og øvrigt materiale angivet på denne hjemmeside pilekaer.dk.

Al information, der stilles til rådighed på denne webside, er alene en formidling af Pilekaer.dks, samt personerne bag Pilekaer.dks erfaringer. Pilekaer.dk tilbyder således en ingen informations- og erfaringsformidling, uansen om der betalt vederlag eller ikke. Brug af websiden, og informationer, og øvrigt materiale på Pilekaer.dk sker i enhver henseende på læseren og brugerens eget ansvar, og Pilekaer.dk påtager sig ingen ansvar for informationens anvendelse eller funktion. 

Pilekaer.dk påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i skriftligt materiale om produkter, uanset hvilke skrifteligt materiale og produkter der er tale om. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning m.v.

Pilekaer.dk kan kun betragtes som formidler af oplysninger, kontakt oplysninger mellem Pilekaer.dk, samt personerne bag Pilekaer.dk og brugeren/læseren af Pilekaer.dk. Som følge heraf er Pilekaer.dk i intet tilfælde ansvarlig for ukorrekte oplysninger, fejl eller mangler i indholdet af hverken nævnte kontakt oplysninger eller øvrige oplysninger der fremgår af Pilekaer.dk.

Brugeren af hjemmesiden Pilekaer.dk og læser og bruger Pilekaer.dk på egen ansvar, hvilket betyder at Pilekaer.dk ikke i nogen tilfælde kan stilles til ansvar for hverken prisen eller kvaliteten af det det materiale som findes på Pilekaer.dk.

Ved besvarelser af spørgsmål fra brugere af Pilekaer.dk og alle andre henvendelser, om evt. produkt spørgsmål, teknisk vejledning, tips, råd m.v. som udelukkende er en service, for hvilken Pilekaer.dk og personerne bag Pilekaer.dk ikke påtager sig noget ansvar. Brug af de angivne oplysninger/services uanset om det er oplysninger angivet på Pilekaer.dk eller i en mail eller er blevet formidlet på andet vis fra Pilekaer.dk og personerne bag Pilekaer.dk er til enhver tid brugerens/læseren eget ansvar, og brugeren/Læseren er selv ansvarlig for kontrol af oplysningernes anvendelighed og rigtighed. 

Anvisninger og information på hjemmesiden er alene til privat brug, og erhvervsmæssig udnyttelse er ikke tilladt uden nærmere skriftlig aftale. Alle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til materiale og information på hjemmesiden tilhører alene Pilekaer.dk – det samme gælder for oplysninger afgiver af Pilekaer.dk og personerne bag Pilekaer.dk uanset hvilken måde materiale og information er delt på.

Alle følsomme personoplysninger som afgives i forbindelse med besøg på hjemmesiden behandles fortroligt, og videregives ikke til andre uden brugerens samtykke. 

Brugeren kan til enhver tid forlange at få oplyst, hvilke oplysninger, der er registreret omkring sig selv og kræve, at oplysningerne slettes helt eller delvist. Pilekaer.dk har indført en række forholdsregler, der skal sikre, at uvedkommende ikke får adgang til sådanne personlige oplysninger, fx. gennem hacking.

Information af generel art, der transmitteres til denne webside, om det sker elektronisk eller på anden måde, inklusive data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-beskyttet materiale. Pilekaer.dk kan således benytte sådan information til et hvilket som helst formål, herunder reproduktion, fremlæggelse, opslag og transmission.

Alle billeder på Pilekaer.dk er Morten Pilekær ejendom, billederne må ikke bruges uanset formål uden tilladelse indhentet fra Morten Pilekær personligt. 

Pilekaer.dk påtager sig ligeledes intet ansvar for indholdet på eksterne websider, hvortil der "linkes" fra, eller til på Pilekaer.dks webside.

Ovenstående betingelser er omfattet af dansk lov, og tvister i anledning heraf eller indholdet af Pilekaer.dks hjemmeside kan alene indbringes for danske domstole.

Rettigheder

Pilekaer.dk og dets virke er beskyttet af de generelle regler for ophavsret.

Alle råd, oplysninger og andet materiale på disse sider tilhører ophavsretligt Pilekaer.dk. Dette gælder også artikler der frivilligt eller uopfordret er sendt til Pilekaer.dk. Materialet må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde bruges eller gengives uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Morten Pilekær .

Information af generel art, der transmitteres til denne webside, om det sker elektronisk eller på anden måde, inklusive data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-beskyttet materiale. Pilekaer.dk kan således benytte sådan information til et hvilket som helst formål, herunder reproduktion, fremlæggelse, opslag anden transmission.

Pilekaer.dk kan endvidere frit benytte ideer, koncepter, knowhow, råd og teknikker indeholdt i transmissionen til denne webside til et hvilket som helst formål, herunder udvikling og markedsføring oa.