Introduktion

Hvilke fordele giver en god Indkøbs afdeling ?

Det overordnede formål er at fremskaffe de materialer, varer,  produkter og anlæg som virksomheden skal anvende:

 1. I rette kvalitet
 2. I rette mængde
 3. På rette sted
 4. Til rette tid
 5. Til rette pris

således at der opnås de lavest mulige totalomkostninger.

 

Indkøberne bør tilstræbe at indkøbet sikrer følgende :

 1. At Trade Complaints overholdes
 2. Sikre minimering af handelsmæssige risicii
 3. Sikre minimering af markedsmæssige risici (mode, priser, valutakurser)
 4. Sikre vare modtagelse og kontrol af materialer/vare
 5. Indkøb og styring af ekstern transport
 6. At lager begrænses for at minimere ricisi for tab ved forældelse, beskadigelse, svind
 7. At lagerhold begrænses af økonomiske årsager (forrentning)
 8. At bortskaffelse af spild og affald
 9. At sikre at leverandører overholder gældende miljø-krav og andre lovmæssige krav til indkøbet
 10. Sikre at leverandører lever op specificerede krav, samt til etiske standarder om bæredygtighed og børnearbejde i u-landene
 11. Styring af lagre
 12. Styring af lagre i virksomheden (råvare- mellem- og færdigvarelagr